BACK HOME

Special Offer

  • Back to school หลักสูตรระยะสั้น ลด 20%, 0 Hours

    ส่วนลด 20% สำหรับหลักสูตรระยะสั้น รายละเอียดโปรโมชั่น-ส่วนลด 20% สําหรับหลักสูตรสั้น ๆ ทั้งหมด ระยะเวลาโปรโมชั่น- วันนี้ - 30 กันยายน 2024 วิธีการสมัคร-ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่หน้าหลักสูตร-สมัครผ่านเว็ปไซต์-ติดต่อสอบถามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรียนจบรับใบรับรองหลักสูตรจาก...

  • Promotion Thai Massage for Health 150 hrs., 150 Hours

    สมัครเรียน หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รับโปรโมชั่น !!!! โปรโมชั่น 1 พิเศษเพียง 8,500 บาทต่อคน!  พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสมัครแพคคู่ ลดเหลือเพียง...

  • Promotion Gua Sha Face Massage , 12 Hours

    สมัครเรียน หลักสูตรนวดหน้ากัวซา  รับโปรโมชั่น !!!! โปรโมชั่น 1 พิเศษเพียง 6,400 บาท จากราคาปกติ 6,900 บาท  ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ ระยะเวลาเรียน 2 วัน  รับใบประกาศหลักสูตร...

Application

*When do you plan to study?

Please let us know if you need further information or assistance so we can best optimize your learning experience.

If you not a Robot.